fbpx

Szkolenie: Controlling Value Proposition dla szefów sprzedaży

Webinar: Jak usprawnić istotne procesy controllingowe?

Zapraszamy do obejrzenia nagrań obu grudniowych wydarzeń jakie zrealizowaliśmy.

Szkolenie on-line

„Controlling Value Proposition dla szefów sprzedaży – czyli jak Controlling może lepiej wspierać kluczowy obszar firmy i zwiększać swoją rolę w organizacji.”

Agenda szkolenia

 1. Poznaj swojego klienta wewnętrznego i jej/ jego wyzwania, aby dostarczyć prawdziwą wartość („out of the transaction box”)
 2. Dowiedz się o czym się mówi na najważniejszych konferencjach w zakresie zarządzania sprzedażą i innowacjami
 3. Rozróżnij działania wspierające wzrost efektywności od tych skierowanych na innowacje
 4. Wykorzystaj technologie IT, aby szybciej dostarczać istotne z punktu widzenia zarządzania informacje

Chcesz być biznes partnerem dla szefów sprzedaży? Wyjdź poza „transaction box”.

Digitalizacja, robotyzacja i dostępność narzędzi Business Intelligence jest już dzisiaj obecna. To nie jest trend, to już rzeczywistość. Rola controllera działającego w „transaction box” wkrótce będzie zmarginalizowana. Jest to bardzo duże zagrożenie dla tej profesji, dla nielicznych jest jednak wielką szansą. Jeden z prelegentów Controlling Intelligence Adventure użył takiej metafory – „to wielka fala, która może albo Cię zatopić, albo Ty możesz ją wykorzystać jak profesjonalny surfer”.

Podczas wszystkich szkoleń będą wykorzystywane:

 • Narzędzia: Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Experiment Loop Map, Eureca Desktop Pulpity
 • Koncepcje: Modele Biznesowe, 4dx, Lean start-up, Centrum Dowodzenia

Szkolenie odbyło się w dniu 13 grudnia 2018,

Wypełnij formularz obok aby uzyskać dostęp do nagrania tego szkolenia

Planujemy kolejne tematy szkoleń zgodnie z preferencjami Uczestników tego szkolenia

Wypełnij formularz poniżej aby zobaczyć nagranie

Webinarium on-line

„Jak usprawnić istotne procesy controllingowe?
Poznaj korzyści z controlling automation, jakich dostarcza system Eureca.”

Agenda prezentacji:

1. Vademecum controllera z zakresu pojęć IT – różne odmiany Business Intelligence

2. Podejście controllingowe (top-down) vs. menedżerskie (bottom-up) – jak pogodzić te dwa punkty widzenia tworząc Centrum Dowodzenia

3. Prezentacja możliwości systemu EURECA w zakresie:

 • Analiz, wizualizacji i raportowania (Business Intelligence, Data Discovery, Self Service)
 • Planowania i budżetowania (Corporate Performance Management)
 • Ewidencji dodatkowych informacji

4. Różne podejścia do wdrożenia (waterfall vs. agile) z różnym wykorzystaniem własnych zasobów i kompetencji w controllingu

Webinarium odbyło się w dniu 14 grudnia 2018,

Dziękujemy za pozytywne oceny od Uczestników

Wypełnij formularz obok aby uzyskać dostęp do nagrania webinarium

Wypełnij formularz poniżej aby zobaczyć nagranie

Paweł Musiał,
Członek Zarządu Controlling Systems sp. z o.o.
Zobacz profil w Linkedin 

Prowadzący

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 15 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu.

Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling.

Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu.

Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”).

Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Jako ekspert metod i narzędzi controllingowych jest często zapraszany do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji na temat zarządzania, controllingu i narzędzi IT. W ostatnim czasie współtworzył program m.in. takich konferencji jak:

 • XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, grudzień 2018
 • XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, marzec 2017
 • „Forum Controllingu Finansowego” – konferencja dziennika Puls Biznesu, wrzesień 2017
 • Kongres „V Polish Business Analytics Summit”, marzec 2017
  Poniżej ocena wystąpienia Pana Pawła z tej ostatniej konferencji:„Wracam do Pana z feedbackiem od uczestników kongresu. Pańskie wystąpienie otrzymało notę 4,75 w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Średnia ocen z kongresu to 3,8. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mieli okazję do współpracy w przyszłości,
  Marta PawlikowskaProject Director, Trio Conferences