fbpx

Eureca 4 Excel

Hybryda tego co najlepsze w Excelu
z systemem bazodanowym Eureca
i dowolnym rozwiązaniem klasy BI

 • Niskobudżetowa konfiguracja systemu Eureca adresowana dla controllerów, księgowych, analityków, dyrektorów finansowych i innych osób intensywnie pracujących w Excelu a szukających rozwiązań ułatwiających życie
 • Budżetowanie, planowanie, prognozowanie, analizy i raportowanie z udziałem Excela, zapisem do bazy danych i możliwą pracą równoległą kilku osób

jedna z kilkuset
konfiguracji
systemu Eureca

My też znamy i kochamy Excela …

Doskonale znamy
środowisko Excela

System Eureca tworzymy w środowisku .NET Framework firmy Microsoft, wykorzystując najlepsze komponenty platformy Microsoft Business Intelligence i bazy danych Microsoft SQL. Od lat utrzymujemy status Microsoft Partner Application Development.

Uzbrajamy Excela
we własne rozwiązania

Dzięki integracji Eureki z Excelem, użytkownicy końcowi widzą w swoich arkuszach dodatkową wstążkę narzędziową Eureca m.in. z opcją One Click, pozwalającą na błyskawiczne przesyłanie danych bezpośrednio z arkuszy Excel do systemu Eureka i z systemu Eureka do arkuszy Excel.

Eureca 4 Excel - Opcje One Click i błyskawiczne przesyłanie danych między arkuszami a systemem Eureca

Proponujemy unikatowe połączenie

Twoich arkuszy Excel

 • Budżetów, planów, prognoz, analiz, kalkulacji, raportów i wielu innych projektów zapisanych w plikach Excel, w których dziś zamknięte są cenne informacje firmowe oraz ogrom pracy i kompetencji ich twórców.

Z systemem Eureca 4 Excel

 • Prostą konfiguracją dużego systemu controllingowego Eureca – 1 stanowisko, podstawowe moduły, zasilenia z arkuszy Excel, możliwość pracy z bezpłatną bazą MS SQL Express – dzięki czemu wdrażamy bez angażowania służb IT.

dzięki czemu łączymy …

Zalety Excela

 • Świetny interface – pozwalający bardzo szybko i z ogromną łatwością uzupełniać wiele pól i arkuszy z danymi.
 • Powszechną znajomość – dzięki czemu angażowanie innych osób z firmy do planowania czy budżetowania nie wymaga ich szkolenia z nowego narzędzia.

Z zaletami systemu Eureca

 • Budową bazodanową – gwarantującą stabilność modelowania oraz pewność i bezpieczeństwo danych.
 • Silną specjalizację – systemu stworzonego dla controllingu i wyposażonego w wiele mechanizmów przyspieszających pracę controllera.

Praca hybrydowa – w Excelu i systemie Eureca

Praca hybrydowa controllera dysponującego dwoma narzędziami (Excelem i Eureką) polega na swobodnym (uzależnionym od niego), zamiennym lub równoległym ich stosowaniu i takim doborze narzędzia do zadania, który pozwala maksymalizować efektywność wykonania tego zadania. W ten sposób, controller maksymalizując efektywność każdego z zadań procesu controllingowego, maksymalizuje efektywność całego procesu.

To co lepiej wychodzi w Excelu
robimy w Excelu

To co lepiej wychodzi w systemie
robimy w systemie

+

Modelowanie danych

Modelowanie danych i zmiany modeli w trakcie ich funkcjonowania robimy w stabilnym systemie bazodanowym - przechowując wszystkie struktury, formuły i wyliczenia w bazie danych.


System Eureca, jako specjalistyczny system controllingowy, wyposażony jest w szereg gotowych i równie specjalistycznych mechanizmów ułatwiających życie controllerów m.in. w zakresie modelowania danych.

+

Dane z systemów

Pozyskiwanie danych z systemów dziedzinowych (FK, ERP, HR itp.) robimy przez eksporty z tych systemów do plików Excel.

Zasilanie systemu Eureca danymi z systemów dziedzinowych, zapisanymi w postaci arkuszy Excel robimy przez:

 • zdefiniowanie w systemie Eureca importów z arkuszy Excel np. tworzenie tabeli faktów, mapowanie danych arkusza,
 • a następnie cykliczne zasilanie systemu aktualnymi danymi przy użyciu utworzonych prędzej importów.

Sukcesywne zasilanie systemu pozwala na prowadzenie analiz na znacznie szerszych zbiorach danych niż w wypadku analiz realizowanych w plikach Excel np. bardziej szczegółowych lub z dłuższych okresów.

+

Dane od pracowników

Wszelkie pozyskiwanie danych od współpracowników np. w ramach budżetowania robimy przez:

 • arkusze zintegrowane z Eureką - wykonując zasilenia błyskawiczne przez opcje One Click,
 • lub przez standardowe arkusze Excel.
 • System automatyzuje tworzenie i udostępnianie wielu skoroszytów planistycznych dla pracowników - bazując na tym samym wzorcu, jednak indywidualizując je np. pod działy czy MPKi.
 • Arkusze generowane przez system ułatwiają pracę planistom dzieki ograniczaniu ich edycji (planista może edytować tylko pola dla niego) i dołączaniu danych podglądowych (np. o wykonaniu).
 • Zasilanie systemu danymi od planistów realizujemy:
  • przez arkusze zintegrowane z systemem Eureka - wyposażone w opcje One Click i pozwalające na błyskawiczne zasilenie bazy,
  • lub przez upload masowy wielu plików planistycznych jednocześnie z katalogu controllera bezpośrednio do systemu.
+

Weryfikacja danych

System Eureca wspiera weryfikację danych:

 
 • w czasie importu danych, pochodzących z systemów dziedzinowych, pilnuje słowników pod kątem pojawiania się nowych elementów i wymiarów,
 • w procesie pozyskiwania danych od pracowników - niweluje możliwości "zepsucia" udostępnianych arkuszy i danych przez definiowanie dostępów do konkretnych komórek dla konkretnych planistów. Blokuje też planistom możłiwość edycji komórek wyliczeniowych - zawierających jakiekolwiek wzory.
+

Przechowywanie danych

Zamiast zapisywania danych w wielu dużych i złożonych plikach Excel, wszystkie informacje, modele i dane, wypracowywane w firmie przez wiele godzin i wiele osób, są zapisywane w jednej, wystandaryzowanej bazie danych MS SQL z definiowanym rytmem backup’owania.


Budowa bazodanowa systemu gwarantuje wysoką stabilność danych zawartych w systemie oraz dostęp do ich wersji, wariantów i innych danych historycznych.

+

Analizy

Pracując na systemie Eureca controllerzy dysponują pełną paletą narzędzi analitycznych:

 • wbudowanych w system - takich jak nasz moduł BI - Pulpity Menedżerskich czy funkcje Analiz przestawnych i Analiz Ad Hoc,
 • lub możliwych do podpięcia zewnętrznych narzędzi BI.

Ponieważ źródłem danych jest ustrukturalizowana baza danych, mogąca pomieścić znacznie większe zbiory danych niż jakikolwiek plik Excel, zwiększa się zarówno szybkość pracy jak i zakresy analizowanych zjawisk.

+

Planowanie i budżetowanie

Planiści pracują w arkuszach zintegrowanych z Eureką (wykonując zasilenia przez opcje One Click) lub w arkuszach standardowych.

Całość procesów realizujemy w systemie Eureca:

 • tworzenie i weryfikacja bardzo złożonych modeli budżetowych z wieleoma wymiarami, miarami, okresami i wariantami,
 • praca równoległa wielu planistów, wsparcie workflow procesu budżetowania i wiele innych mechanizmów przyspieszających,
 • dopasowanie planów i budżetów zarówno do potrzeb ewidencyjnych jak i zarządczych.

System minimalizuje możliwości "zepsucia" modelu budżetowego przez nieautoryzowane modyfikacje arkuszy przez planistów.

+

Prognozowanie ciągłe

Osoby uzupełniające dane prognostyczne pracują w arkuszach Excel zintegrowanych z Eureką (wykonując zasilenia przez opcje One Click) lub w arkuszach standardowych.

Szybkie prognozowanie zarządcze w systemie Eureca może być naprawdę szybkie dzięki:

 • mechanizmom szybkiego zbierania danych ustrukturalizowany (przez arusze Excel zintegrowane z Eureką),
 • i ich szybkie przetworzenie w raporty zarządcze.

Prognozujemy zjawiska nadchodzące (np. koszty, sprzedaż), których jeszcze nie mamy w systemach, ale już wiemy, że niebawem nadejdą. O ile dzięki budżetowaniu wiemy, ile wydaliśmy lub sprzedaliśmy "wczoraj", o tyle dzięki prognozowaniu wiemy, ile wydamy lub sprzedamy "jutro". Prognozowanie ciągłe jest coraz częściej zalecane przez środowiska controllingowe.

+

Raportowanie

Interaktywne raportowanie i wizualizacja danych realizujemy:

 • w naszym module BI - Pulpity Menedżerskie,
 • w dowolnym narzędziu BI, które znasz lub używasz.

Proste raportowanie zarządcze realizujemy:

 • w plikach Excel zintegrowanych z systemem Eureca - gdzie aktualne dane zaciągane są z bazy przez opcję One Click,
 • w plikach statycznych PDF - cyklicznie i automatycznie dystrybuowanych do zdefiniowanych adresatów.
  

Mała wielka zmiana – czyli co tak naprawdę się zmienia

Szybkość

Realizacja znacznej części zadań manualnych w specjalistycznym systemie controllingowym przyspiesza pracę controllerów i zespołów z nimi współpracujących.

 • skraca czas tworzenia modeli danych – dzięki całej masie gotowych mechanizmów przyspieszających dostępnych w systemie,
 • skraca czas zasilania systemu z arkuszy Excel – dzięki zasileniom typu One Click,
 • skraca czas tworzenie analiz – dzięki szybkiemu dostępowi do wielu danych zapisanych już w bazie danych,
 • skraca czas działań powtarzalnych – dzięki wykorzystaniu raz przygotowanych rozwiązań zapisanych w systemie.

Pewność danych

Wszystkie informacje zarządcze (budżety, analizy, raporty) przechowywane są w jednym miejscu firmy – dzięki czemu, każdy z decydentów, mający do nich dostęp, widzi dokładnie taki sam zestaw danych i podejmuje decyzje w oparciu o tą samą wiedzę.

Dane są kompletne, aktualne i pewne a efekt ten nazywamy jedną wersją prawdy. Wiemy jak naprawdę jest i gdzie jesteśmy.

Wszystkie odwołania, formuły, funkcje i wyliczenia są zapisywane w systemie – co niweluje błędy ludzkie – trudne do wykrycia w arkuszach Excel, a zdarzające się przy budowie oraz aktualizacji bardzo rozbudowanych arkuszy.

Zwinność zarządzania

Poprawa szybkości dostępu do informacji zarządczych oraz zwiększenie pewność danych skutkuje w sposób naturalny wzrostem zwinności zarządczej firmy.

Przedsiębiorstwa korzystające z takich narzędzi mogą pozwolić sobie na częstsze planowanie i rewizje budżetowe czy łączenie budżetowania z prognozowaniem w trybie ciągłym, dzięki czemu są bardziej elastyczne i sprawniej reagują na zmiany warunków na rynku.

Czytelne raportowanie oparte na kompletnych, aktualnych i wiarygodnych danych skutkuje też wzrostem przewidywalności biznesu i bardziej świadomym zarządzaniem wynikiem danego okresu – trafniej planujemy, gdzie chcemy być.

“To co kiedyś zajmowało nam w Excelu kilka dni dla dwóch osób, dziś robi jedna osoba w jeden dzień.”

Wypowiedź klientki konfiguracji Eureca 4 Excel

“W firmie często krążyły różne wersje plików Excelowych, a uzgadnianie wartości ostatecznych niepotrzebnie pochłaniało czas menedżerów. Nie było jednego miejsca, w którym dane byłyby kompletne, pewne i aktualne.”

Wspomnienia Klientki z przed wdrożenia systemu Eureca

Możesz zacząć od konfiguracji minimalnej – Eureca 4 Excel

Aby zmniejszyć barierę wejścia w korzystanie z profesjonalnego systemu controllingowego, możesz wdrożyć jedną z najprostszych konfiguracji dużego systemu controllingowego Eureca pod nazwą Eureca 4 Excel, zminimalizowaną w taki sposób, żeby zachować główne funkcje controllingowe a jednocześnie wdrożyć w rozsądnym budżecie i czasie.

Konfiguracja minimalna

 • 1 – użytkownik administracyjny – najczęściej controller,
 • n – użytkowników arkuszy Excel zintegrowanych z systemem Eureca,
 • podstawowe moduły – Budżetowanie, Analizy Wielowymiarowe, Pulpity Managerskie (moduł BI), Zarządzanie projektami (m.in. workflow procesu budżetowania),
 • zasilenia oparte na arkuszach Excel – gdzie baza danych tworzona jest przez zasilenia z plików Excel.

Z możliwością rozbudowy

każdego z parametrów już na starcie lub po zakończeniu wdrożenia:

 • o nowych użytkowników administracyjnych,
 • o nowych użytkowników zintegrowanych arkuszy Excel np. planistów lub odbiorców informacji,
 • o dodatkowe moduły systemu Eureca,
 • o automatyczne zasilenia z systemów dziedzinowych.

Możesz wdrożyć wersję, która nie wymaga wsparcia Twojego IT

W ramach wdrożenia konfiguracji Eureca 4 Excel tworzona jest baza danych MS SQL i jako klient możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z wersji:

 • bezpłatnej MS SQL Express, czy
 • płatnej MS SQL Standard.

Na początku możesz wdrożyć system z wykorzystaniem bezpłatnej bazy danych MS SQL Express co niesie ze sobą dwie korzyści:

 • po pierwsze zmniejsza budżet projektu,
 • po drugie pozwala na realizację wdrożenia bez wsparcia Twojego departamentu IT.

Możliwość skorzystania z tej opcji jest jednak ściśle powiązana z Twoimi wymaganiami względem systemu, ponieważ baza ta ma pewne ograniczenia. Decyzję o wyborze bazy danych do rozwiązania jakiego szukasz, najlepiej będzie podjąć po rozmowie z naszym konsultantem i zrozumieniu zalet obu baz danych.

Możesz korzystać z dowolnego narzędzia BI

Naszego modułu BI – Pulpity Menedżerskie

 • z szybkim wyklikiwaniem pulpitów,
 • łatwym formatowanie wykresów,
 • szybką wizualizacją danych np. odchyleń,
 • szybkim tworzeniem powiązań między elementami pulpitów,
 • pracą w trybie okienkowym i drag & drop.

Innych narzędzi, które znasz i używasz np.:

 • Power BI – który może pracować niezależnie od Eureki lub wyświetlać się w systemie Eureca,
 • Tableau – j.w.,
 • Qlik.

Z bezpośrednim podpięciem pod bazę danych

Niezależnie od narzędzia BI na jakim operujesz, podpinasz się bezpośrednio do bazy danych systemu Eureca. W takiej sytuacji źródłem danych mogą być:

 • kostki OLAP,
 • tabele faktów SQL, lub
 • bezpośrednio pliki Excel.

Możesz wykorzystać wszystkie swoje dotychczasowe pliki

 • Cały dotychczasowy dorobek wielu osób z Twojej firmy zapisany w plikach Excel może być relatywnie łatwo i w sposób trwały zaciągnięty do systemu Eureca.
 • Oczywiście w przypadku dużych i złożonych arkuszy nie ma możliwości ich automatyczne przeniesienia do systemu. Niemniej jednak można to dość szybko zrobić ręcznie – tylko ten jeden raz – tworząc analogiczną strukturę w systemie. Wykorzystane są wówczas zarówno dane zebrane w plikach jak i cała wiedza controllera na temat modelu.

Zacznij od rozmowy

Spotkanie online z konsultantem to szansa na:

 • Upewnienie się w tym jakie informacje można zbudować i prezentować na Pulpitach na podstawie Twoich danych.
 • Zobaczenie rozwiązania w boju na udostępnionym ekranie.
 • Zadawanie szczegółowych pytań i szybkie odpowiedzi.

Umów się na rozmowę

Zrób jeden śmiały krok więcej i umów się na rozmowę
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 1 dnia roboczego

0
lat na rynku
jako producent systemów do controllingu i doradca w zakresie controllingu
0
firm na świecie
należąca do grona firmowych członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV
0
wdrożeń
w dużych i średnich firmach oraz grupach kapitałowych
0
controllerów
każdego dnia optymalizuje procesy w swoich firmach na systemie Eureca
Controlling Systems logo
Eureca - Zaawansowany system dla controllingu
Microsoft Partner Silver Application Development