fbpx

Budżetowanie

W systemie EURECA można zbudować dowolny model budżetowy, dopasowany do strategii przedsiębiorstwa i potrzeb zarządczych, a nie wyłącznie do tego jak wyglądają dane ewidencyjne. To podejście jest inne wobec tego jakie najczęściej jest prezentowane w modułach systemu ERP, gdzie struktura budżetu wynika ze struktury bazy danych.

Budżety tworzone są w dowolnych wymiarach (np. MPK, koszt rodzajowy, projekt, region, oddział, handlowiec, produkt, pozycja sprawozdania finansowego) i opisywane są dowolnymi miarami (np. wartość, koszt jednostkowy, stawka, cena, ilość). Model budżetowy jest zintegrowany z modelem planistycznym, dzięki czemu system wspomaga na etapie planowania celów, poprzez działania, budżety cząstkowe aż do budżetu całościowego. Model planistyczno-budżetowy może zakończyć się sprawozdaniami finansowymi i wskaźnikami, zarówno dla jednej spółki jak i całej grupy (sprawozdania skonsolidowane) w wielu różnych walutach.

Budżetowanie w systemie może się odbywać różnymi metodami: przyrostowo, od góry do dołu, od dołu do góry, w oparciu o wskaźniki czy normatywy. Planiści mogą korzystać zarówno z aplikacji desktop (controlling, analitycy), jak i przez przeglądarkę internetową czy Excel’a. EURECA wspomaga również tworzenia budżetu poprzez workflow i statusowanie (obsługa różnych statusów, dystrybucja formularzy budżetowych i alertów).

Zobacz wideo o tej funkcjonalności

zobacz więcej

System Eureca można wdrożyć również samodzielnie korzystając ze szkoleń otwartych, webinariów i  filmów szkoleniowych. Przydatny okazuje się również dostępny w cenie licencji „model referencyjny” czyli zbudowany już model budżetowy, z potrzebnymi formułami, przykładowymi formularzami planistycznymi i raportami. Model zawiera: RZiS, Plan sprzedaży, Budżet kosztów wg MPK i kosztów rodzajowych, Budżet wynagrodzeń wg pracowników i składników płacowych, budżet środków trwałych z planem amortyzacji. Ten model współpracy polecany jest dla osób, które mają wysokie kompetencje narzędziowe (np. dobra znajomość Excel’a) i chcą je samodzielnie rozwijać. Więcej informacji – tutaj