fbpx

Planowanie

Każda firma podejmuje działania związane z realizacją strategii. To mogą być rutynowe działania jak i nowe inicjatywy. Niektóre z nich należą do kategorii „must be”, a inne „nice to have”. Ważne jest, aby na etapie planowania rocznego jak i potem miesięcznych/ kwartalnych prognoz móc szybko analizować różne scenariusze i widzieć wpływ poszczególnych działań na wyniki finansowe. W tradycyjnym planowaniu z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych jest niezwykle trudno zarządzać różnymi wariantami planistycznymi.

W systemie EURECA nie ma takich ograniczeń – wersja budżetu (scenariusz, wariant) jest jednym z wymiarów, który zawsze automatycznie tworzy się przy założeniu każdego planu i budżetu. Ciekawą funkcjonalnością jest również możliwość wprowadzania komentarzy na etapie planowania i budżetowania, które następnie są dostępne w analizach wielowymiarowych.

Przykłady zastosowania: planowanie zatrudnienia, planowane rzeczowe projektów i zleceń, plan działań marketingowych.

Interface do planowania

W systemie EURECA można pracować w trzech interfejsach (aplikacja desktop, przeglądarka internetowa, skoroszyty Excel) wprowadzając dane metodami od dołu (bottom-up), od góry (top-down) i przyrostowo.

Bez względu na tryb pracy dane pobierane i zapisywane są automatycznie do bazy systemu EURECA (online w przypadku przeglądarki internetowej i poprzez funkcję pobierz/ zapisz dane w skoroszycie Excel). Jest to niezwykle ważna funkcjonalność, która przyspiesza proces budżetowania, poprawia wydajność i eliminuje ryzyko błędów przy klasycznym budżetowaniu z wykorzystaniem Excela.

Dla planistów i menedżerów rekomendowane są:

  • interfejs Excela (znane narzędzie wszystkim osobom budżetującym), z możliwością pobierania i zapisywania danych, zakładek dodatkowych i wprowadzania komentarzy/ adnotacji
  • interfejs przeglądarki www, w którym dodatkowo można zapisywać załączniki do budżetu